Tận dụng các dữ liệu hiện có và phân tích sâu vào quá trình xây dựng chính sách để tăng cường chế độ ăn bền vững ở các nước đang phát triển

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế - CIAT; Trường Đại học Michigan

Địa bàn: Hà Nội & Sơn La, Việt Nam

PP tiếp cận: Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng

Cách triển khai: Xây dựng bộ chỉ số cần thu thập dữ liệu về hệ thống thực phẩm; tiến hành thu thập các dữ liệu hiện có và phân tích dữ liệu trên; phỏng vấn với các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan; tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả và tham vấn ý kiến nhằm đưa ra khuyến nghị giúp chuyển độ hệ thống thực phẩm và chế độ ăn bền vững 

Mục tiêu: Xác định những hạn chế về dữ liệu và cách thức tận dụng các dữ liệu và thông tin hiện có nhằm ra quyết định cho việc thực hiện chuyển đổi hiệu quả hệ thống thực phẩm theo hướng tăng cường tính bền vững của chế độ ăn tại Việt Nam

Kết quả: 03 bài báo quốc tế tận dụng các dữ liệu hiện có và phân tích sâu nguồn dữ liệu có liên quan tới chế độ ăn bền vững và hệ thống thực phẩm hệ thống thực phẩm, dinh dưỡng của người dân tại Việt Nam


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam