Nghiên cứu ban đầu một số hợp phần trong hệ thống thực phẩm tại các địa bàn nghiên cứu của chương trình Nông nghiệp cho Dinh dưỡng và Sức khỏe - A4NH ở Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Chương trình Nông nghiệp cho Dinh Dưỡng và Sức khỏe (A4NH); Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế - CIAT

Địa bàn: Hà Nội & Sơn La, Việt Nam

PP tiếp cận: Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

Cách triển khai: Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn khảo sát trực tiếp; sử dụng bộ câu hỏi để tiến hành thu thập dữ liệu; tiến hành cân đo chiều cao và cân nặng của các thành viên trong hộ gia đình; dữ liệu sau khi thu thập được phân tích và sử dụng cho các nghiên cứu đánh giá liên quan đến hệ thống thực phẩm tại Việt Nam

Mục tiêu: Cung cấp dữ liệu ban đầu về một số hợp phần trong hệ thống thực phẩm (tình trạng dinh dưỡng, hành vi tiêu dùng, môi trường thực phẩm,…) tại các đại bàn nghiên cứu của chương trình A4NH tại Việt Nam

Kết quả: Dữ liệu; báo cáo và hơn 3 bài báo khoa học về Nghiên cứu ban đầu một số hợp phần trong hệ thống thực phẩm tại các địa bàn nghiên cứu của chương trình Nông nghiệp cho Dinh dưỡng và Sức khỏe – A4NH ở Việt Nam


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam