Ấn phẩm hệ thống thực phẩm tại các địa bàn nghiên cứu ở Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Nhóm "Hệ thống thực phẩm bền vững", Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế - CIAT

Địa bàn: Hà Nội & Sơn La, Việt Nam

PP tiếp cận: Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp nghiên cứu có sự tham gia

Cách triển khai: Xây dựng bộ chỉ số cần thu thập dữ liệu về hệ thống thực phẩm; tiến hành thu thập các dữ liệu thông qua làm việc với các cơ quan địa phương; phân tích và thiết kế ấn phẩm; chia sẻ và thu thập ý kiến tham vấn của các ban ngành địa phương có liên quan thông qua tổ chức hội thảo để hoàn thiện ấn phẩm.

Mục tiêu: Cung cấp thông tin ngắn gọn và cơ bản về các cấu phần của hệ thống lương thực - thực phẩm bao gồm các chỉ số đầu ra của hệ thống lương thực - thực phẩm cũng như các yếu tố tác động lên hệ thống. 

Kết quả: Các ấn phẩm in ấn đã làm nổi bật các vấn đề còn tồn tại đặc biệt các vấn đề liên quan tới tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn tại 3 địa bàn trên, qua đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần cải thiện các vấn đề trên tại địa phương


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam