Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 26/12/2019 Tại Hội trường Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thông tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Do Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh chủ trì tại Hội nghị
 

       Năm 2019, ngành nông nghiệp và PTNT đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp, chịu tác động của biến đổi khí hậu cùng với biến động về thị trường chung trên toàn thế giới, gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp và ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn. Mặc dù vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trong và ngoài Bộ; sự phối hợp tích cực của các địa phương, đặc biệt với sự lỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục, năm 2019 Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

       Xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật

       Rà soát, đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định về “Chính sách khuyến khích đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp” thay thế Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Trình ban hành Thông tư Quy trình xác nhận dịch bệnh động vật; dịch hại thực vật; xác nhận công bố thiên tai.

        Xây dựng 02 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp.

       Xây dựng 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) công nghiệp để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành muối nhập khẩu theo quy định mới của Chính phủ

       Đẩy mạnh công tác truyền thông

       Phối hợp với các báo, đài, cơ quan truyền thông lớn như VOV, VTV, VTC TTXVN; Báo Nông nghiệp; Nông thôn ngày nay; các tạp chí nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các kết quả, hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ do Cục tham mưu. Trọng tâm là tuyên truyền về hoạt động và kết quả của Chương trình 15.000 HTXNN hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; phát triển HTX gắn với chương trình OCOP; Kết quả của Chương trình ĐTN nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp, giảm nghèo và phát triển nông nghiệp dinh dưỡng (Chương trình không còn nạn đói).

       Bên cạnh đó, tham mưu để Bộ và Chính phủ tổ chức các Hội nghị, sự kiện gắn với truyền thông như: Hội chợ hàng nông sản do các HTX sản xuất; Lễ tổng kết các Chương trình phát triển Kinh tế tập thể, HTX; Liên kết sản xuất; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020; Chế biến, cơ giới hóa và bảo hiểm nông nghiệp....

       Về công tác thi đua khen thưởng

       Tập thể Cục Kinh tế hợp tác và PTNT vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba

       Về danh hiệu cá nhân: Có 01 Trưởng phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 05 cá nhân được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 05 cá nhân được tặng bằng khen Bộ trưởng; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư; 01 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

       Năm 2019, với những đóng góp to lớn của Cục đối với ngành Kinh tế hợp tác, tập thể Lãnh đạo Cục đề nghị Bộ công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và trình Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Cục; trình Bộ trưởng khen thưởng cho 01 tập thể cán bộ công chức Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp và 08 cá nhân điển hình xuất sắc; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho 11 cá nhân.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam