Phát triển hệ thống hạt giống rau trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại miền núi phía bắc Việt Nam nhằm nâng cao dinh dưỡng và thu nhập

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế - CIAT; Viên Nghiên cứu Rau quả; Hội Nông dân Việt Nam; công ty giống rau tại Việt Nam

Địa bàn: Lào Cai & Sơn La, Việt Nam

PP tiếp cận: Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng; và phương pháp nghiên cứu có sự tham gia

Cách triển khai: Tìm hiểu hệ thống hạt giống tại địa phương để xác định điểm đòn bẩy chính nhằm nâng cấp hệ thống này thông qua khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và khảo sát hộ gia đình .

Mục tiêu: Làm rõ cách thức việc sử dụng hạt giống chất lượng nhằm tăng thu nhập và an ninh dinh dưỡng cho nhóm người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi phía bắc của Việt Nam

Kết quả: Dự án sẽ đóng góp việc đề xuất các can thiệp đặc hiệu nhằm cải thiện dinh dưỡng và thu nhập cho nhóm người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi phía bắc của Việt Nam,
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/99/33099.html


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam