Số/ký hiệu 2111/BNN-KTHT
Ngày ban hành 25/03/2024
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu V/v rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm V/v rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất