Số/ký hiệu 1599/VPCP-NN
Ngày ban hành 12/03/2024
Người ký
Trích yếu V/v phân công một PTTgCP làm Trưởng BCĐ Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói”
Cơ quan ban hành Văn phòng chính phủ
Phân loại 0
Tệp đính kèm V/v phân công một PTTgCP làm Trưởng BCĐ Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói”

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất