Số/ký hiệu 9304/TB-BNN-TCCB
Ngày ban hành 03/11/2016
Người ký
Trích yếu Thông báo Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Thông báo Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia