Số/ký hiệu 1464/QĐ-BNN-KTHT
Ngày ban hành 20/04/2020
Người ký
Trích yếu Quyết định Phê duyệt chương trình khung bài giảng tập huấn thí điểm cho cán bộ triển khai xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng và ngươi dân xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng thuộc chương trình
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định Phê duyệt chương trình khung bài giảng tập huấn thí điểm cho cán bộ triển khai xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng và ngươi dân xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng thuộc chương trình

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất