Số/ký hiệu 4664/QĐ-BNN-KTHT
Ngày ban hành 26/11/2018
Người ký
Trích yếu Quyết định điều chỉnh bổ sung danh sách thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định điều chỉnh bổ sung danh sách thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia