Số/ký hiệu 5328/QĐ-BNN-KTHT
Ngày ban hành 21/12/2017
Người ký
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia